Trimsalon Scoobie

Over ons

Trimsalon Scoobie is hét adres voor de uiterlijke verzorging van uw hond. Via deze website hopen wij u een goede indruk te geven van ons werk in de salonnen. Behalve het trimmen van honden zijn we ook erg actief in het begeleiden van stagiaires die - eenmaal gediplomeerd - bij Scoobie kunnen komen werken. Zo bent u er altijd van verzekerd dat uw hond wordt gedaan met behulp van een gediplomeerde medewerker.

 

Privacy overeenkomst

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Trimsalon Scoobie dient rekening te houden met deze Verordening bij de verzameling en registratie van haar klantgegevens om zo Uw privacy te waarborgen.

Bij het maken van een afspraak vragen wij U mondeling toestemming om uw achternaam, de naam van uw hond en een telefoonnummer waarop u te bereiken bent te noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor het plannen, uitvoeren en afsluiten van de door ons verrichte werkzaamheden.

Deze door u verstrekte gegevens worden schriftelijk genoteerd in de bedrijfsagenda en op een klantenstamkaart. Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden uitvoeren en onderhouden wij een registratie van de aan u verleende diensten en eventuele bijzonderheden. De klantenstamkaart is op naam van de hond. Zo kunnen er voor U als klant meerdere kaarten zijn indien u meerdere honden bezit.

De agenda’s blijven gedurende een periode van 7 jaar bewaard ivm eisen van de Belastingdienst. Ook eventuele facturen die aan u uitgereikt zijn worden gedurende 7 jaar bewaard.

De klantenstamkaart blijft bewaard tot een periode van 2 jaar nadat de laatste keer een dienst is verleend en er geen nieuwe afspraak gepland staat.

De door u verstrekte gegevens worden nooit door ons aan anderen verkocht, terbeschikking gesteld of anderszins gedeeld. De gegevens staan enkel ter beschikking aan diegenen die moeten voldoen aan de uitvoering van de met Trimsalon Scoobie gesloten overeenkomst of een dwingende wettelijke verplichting. Deze personen hebben zich middels een individueel gesloten overeenkomst verplicht deze gegevens als vertrouwelijk te behandelen en evenmin aan anderen te verkopen, terbeschikking te stellen of anderszins te delen.

De AGV geeft U het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te zien. U heeft tevens het recht deze gegevens te corrigeren of te verwijderen , bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en u kunt te allen tijde de gegeven toestemming herroepen. Dit verzoek kan mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gedaan. De contactgegevens hiervoor vind u onderaan deze mededeling.