U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contactformulier:

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Afspraken kunnen gemaakt worden via WhatsApp of telefonisch.

Algemene vragen kunnen via de mail worden gesteld.

 

Scharwoudestraat 13

WhatsApp: 06-30838394

Telefoon: 013-5713963

 

Textielplein 9

WhatsApp: 06-17638819

Telefoon: 013-5454797

 

 

Scoobie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 18054158.
BTW-nummer: 8093.58.426.B01

Privacy overeenkomst 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.  Ook Trimsalon Scoobie dient rekening te houden met deze Verordening bij de verzameling en registratie van haar klantgegevens om zo Uw  privacy te waarborgen.

 

Bij het maken van een afspraak vragen wij U mondeling toestemming om uw achternaam, de naam van uw hond en een telefoonnummer waarop u te bereiken bent te noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor het plannen, uitvoeren en afsluiten van de door ons verrichte werkzaamheden.

Deze door u verstrekte gegevens worden schriftelijk genoteerd in de bedrijfsagenda en op een klantenstamkaart. Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden uitvoeren en onderhouden wij een registratie van de aan  u verleende diensten en eventuele bijzonderheden. De klantenstamkaart is op naam van de hond. Zo kunnen er voor U als klant meerdere kaarten zijn indien u meerdere honden bezit.

 

De agenda’s blijven gedurende een periode van 7 jaar bewaard ivm eisen van de Belastingdienst. Ook eventuele facturen die aan u uitgereikt zijn worden gedurende 7 jaar bewaard.

De klantenstamkaart blijft bewaard tot een periode van 2 jaar nadat de laatste keer een dienst is verleend en er geen nieuwe afspraak gepland staat.

 

De door u verstrekte gegevens worden nooit door ons aan anderen verkocht, terbeschikking gesteld of anderszins gedeeld. De gegevens staan enkel ter beschikking aan diegenen die moeten voldoen aan de uitvoering van de met Trimsalon Scoobie gesloten overeenkomst of een dwingende wettelijke verplichting. Deze personen hebben zich middels een individueel gesloten overeenkomst verplicht deze gegevens als vertrouwelijk te behandelen en evenmin aan anderen te verkopen, terbeschikking te stellen of anderszins te delen.

 

De AGV geeft U het recht de geregistreerde  persoonsgegevens in te zien. U heeft tevens het recht deze gegevens te corrigeren of te verwijderen ,  bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en u kunt te allen tijde de gegeven toestemming herroepen. Dit verzoek kan mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gedaan. De contactgegevens hiervoor vind u onderaan deze mededeling.